Văn phạm tiếng anh

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Khổ giấy: 13×19 cm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 182

Giá bìa: 25.000 VNĐ 20.000 VNĐ20%
OFF

Cuốn sách “Văn phạm tiếng
anh”
 được viết rất ngắn gọn, dễ hiểu.
Bằng việc thu gọn ở việc diễn giải, dùng thí dụ để chỉ dẫn người học nhận xét,
tìm ra những quy luật căn bản của văn phạm.

Thông thường, người học ngoại ngữ bắt đầu học từ vựng, học dần dần
ngữ pháp, rồi đọc nhiều để nhận xét lối viết theo các qui luật văn phạm. Ngoài
ra, ngôn ngữ viết đôi khi khác với ngôn ngữ nói, và mỗi địa phương thường có một
sô thổ ngữ.

Sách do nhà sách Huy Hoàng liên kết với nhà xuất bản Hồng Đức phát
hành. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Đối tác