Từ điển Nga – Việt (Bỏ túi)

Từ điển Nga – Việt (Bỏ túi) bao gồm những mục từ hiện đại, ngôn ngữ hội thoại cũng như quán từ thông dụng. Mỗi mục từ đều có những giải thích ngữ pháp cơ bản, một số lượng lớn các ví dụ, các tập hợp từ, được minh họa bằng các thành ngữ, tục ngữ, tổ từ…

Giá bìa: 120.000 VNĐ

Đối tác