Xem giỏ hàng “Bát Trạch Minh Kính” đã được thêm vào giỏ hàng.

Trạch cát toàn thư

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Khổ giấy: 16×24 cm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 344 trang

Giá bìa: 100.000 VNĐ 80.000 VNĐ20%
OFF

Khi con người dựa vào bốc phệ để quyết định
làm một việc gì, và biết rằng nếu không gặp những trắc trở quá lớn thì sự việc
đó có thể sẽ thành công (kết quả bốc phệ là điềm cát) thì thuật trạch cát có thể
giúp con người xác định ngày giờ và phương vị đạt được thành công đó, hay thời
điểm, phương vị tốt nhất để tiến hành sự việc đó. Cuốn Trạch cát toàn thư giới thiệu tới độc giả 4 nội dung chính:

* Phân tích thấu đáo thuật trạch cát dân
gian

* Giải mã các thần sát cát hung trong chọn
ngày

* Cơ sở tính toán lịch, xây dựng dữ liệu
lịch

* Một số phù chú cát tường trong dân
gian

Cuốn sách sẽ là tư liệu tham khảo giúp bạn
đọc vừa có thể làm giàu thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống, vừa có tác dụng
chống mê tín, dị đoan và những hủ tục lạc hậu, xây dựng một nguyên tắc hành xử
mới.

                                                    Nhà sách Huy Hoàng trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc!

Đối tác