Thọ mai sinh tử

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Phương Đông

Khổ giấy: 16×24 cm

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 184 trang

Giá bìa: 55.000 VNĐ 44.000 VNĐ20%
OFF

“Thọ mai sinh tử” là
phong tục cổ truyền dẫn giải rõ ràng về cách áp dụng ngày giờ, cũng như những
quan điểm liên quan đến sin nở, kết hôn, trường thọ, bảo vệ sức khỏe, ma chay
theo quan niệm của người xưa, giúp người đọc tìm hiểu về phong tục tập quán,
tránh xa những hủ tục lạc hậu.

“Thọ
mai sinh tử” chú trọng đến các lễ nghi về sinh – mai – thọ – tử, những nghi lễ
quan trọng trong cả cuộc đời con người , bàn từ gốc đến ngọn, bởi dẫu sao có gốc
mới có ngọn do gốc sinh ra.

 

“Thọ mai sinh tử” giúp
ta hiểu thấu đáo phong tục truyền thống, tiếp nhận lấy những gì tinh hoa và gạt
bỏ những điều lạc hậu, từ đó phát huy thêm tinh hoa của truyền thống dân tộc.

                     Huy Hoàng Bookstore
liên kết Nhà xuất bản Phương Đông giới thiệu bạn đọc!

Đối tác