Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ- Tâm lý môn (tập 2)

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Dân trí

Khổ giấy: 14.5×20.5 cm

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 24.000 VNĐ 19.200 VNĐ20%
OFF

Văn hóa võ thuật Thiếu Lâm Tự bác đại
uyên thâm, từ lâu đã được coi là di sản văn hóa của thế giới. Công phu Thiếu
Lâm có rất nhiều bộ võ thuật, nhưng đều được lưu truyền theo trình tự. Vấn đề
hiện nay là trình tự luyện tập của các bộ võ thuật Thiếu Lâm đã trở nên không
thống nhất, gây khó khăn nhất định cho người tập và người thi đấu. Điều này
không loại trừ khả năng sai sót do nhầm lẫn trong quá trình truyền bá. Bởi vậy,
công việc khai thác, chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn hóa các bộ công phu võ
thuật Thiếu Lâm đã trở thành trách nhiệm không thể thoái thác của Thiếu Lâm Tự.
Bộ sách Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ đã được
chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn các bộ công phu võ thuật của Thiếu Lâm, làm
giáo trình cơ bản phục vụ cho công tác giảng dạy công phu Thiếu Lâm. Bộ sách gồm
3 tập, lần lượt giới thiệu các bộ võ công truyền thống do môn phái Thiếu Lâm Tự
truyền lại, chúng đều là chân truyền của phái Thiếu Lâm, có thể coi là giáo
trình chuẩn của người học võ công Thiếu Lâm, đồng thời cũng đặt ra nền móng cơ
bản cho việc thi đấu võ công và đặt ra nguyên tắc thi đấu công phu Thiếu Lâm
sau này.

Nhà sách Huy Hoàng trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc!

 Văn hóa võ thuật Thiếu Lâm Tự bác đại
uyên thâm, từ lâu đã được coi là di sản văn hóa của thế giới. Công phu Thiếu
Lâm có rất nhiều bộ võ thuật, nhưng đều được lưu truyền theo trình tự. Vấn đề
hiện nay là trình tự luyện tập của các bộ võ thuật Thiếu Lâm đã trở nên không
thống nhất, gây khó khăn nhất định cho người tập và người thi đấu. Điều này
không loại trừ khả năng sai sót do nhầm lẫn trong quá trình truyền bá. Bởi vậy,
công việc khai thác, chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn hóa các bộ công phu võ
thuật Thiếu Lâm đã trở thành trách nhiệm không thể thoái thác của Thiếu Lâm Tự.
Bộ sách Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ đã được
chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn các bộ công phu võ thuật của Thiếu Lâm, làm
giáo trình cơ bản phục vụ cho công tác giảng dạy công phu Thiếu Lâm. Bộ sách gồm
3 tập, lần lượt giới thiệu các bộ võ công truyền thống do môn phái Thiếu Lâm Tự
truyền lại, chúng đều là chân truyền của phái Thiếu Lâm, có thể coi là giáo
trình chuẩn của người học võ công Thiếu Lâm, đồng thời cũng đặt ra nền móng cơ
bản cho việc thi đấu võ công và đặt ra nguyên tắc thi đấu công phu Thiếu Lâm
sau này.

Nhà sách Huy Hoàng trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc!

 Văn hóa võ thuật Thiếu Lâm Tự bác đại
uyên thâm, từ lâu đã được coi là di sản văn hóa của thế giới. Công phu Thiếu
Lâm có rất nhiều bộ võ thuật, nhưng đều được lưu truyền theo trình tự. Vấn đề
hiện nay là trình tự luyện tập của các bộ võ thuật Thiếu Lâm đã trở nên không
thống nhất, gây khó khăn nhất định cho người tập và người thi đấu. Điều này
không loại trừ khả năng sai sót do nhầm lẫn trong quá trình truyền bá. Bởi vậy,
công việc khai thác, chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn hóa các bộ công phu võ
thuật Thiếu Lâm đã trở thành trách nhiệm không thể thoái thác của Thiếu Lâm Tự.
Bộ sách
Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ đã được
chỉnh lý, thống nhất và quy chuẩn các bộ công phu võ thuật của Thiếu Lâm, làm
giáo trình cơ bản phục vụ cho công tác giảng dạy công phu Thiếu Lâm. Bộ sách gồm
3 tập, lần lượt giới thiệu các bộ võ công truyền thống do môn phái Thiếu Lâm Tự
truyền lại, chúng đều là chân truyền của phái Thiếu Lâm, có thể coi là giáo
trình chuẩn của người học võ công Thiếu Lâm, đồng thời cũng đặt ra nền móng cơ
bản cho việc thi đấu võ công và đặt ra nguyên tắc thi đấu công phu Thiếu Lâm
sau này.

Nhà sách Huy Hoàng trân trọng giới thiệu
cùng bạn đọc!

 

Đối tác