Phương pháp học tiếng Anh tốc hành – ứng dụng

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Thời Đại

Khổ giấy: 11×18 cm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 207

Giá bìa: 22.000 VNĐ 17.600 VNĐ20%
OFF

Phương pháp học tiếng Anh tốc
hành – ứng dụng”
 giúp bạn có thể
nhanh chóng học tốt tiếng Anh, cuốn sách này áp dụng phương thức ghi nhớ đột
phá so với cách ghi nhớ truyền thống, với cách trình bày dễ hiểu và phân tích
theo hệ thống, sẽ xâu chuỗi từng nhóm từ đơn thường dùng nhất lại với nhau, để
giúp bạn nhớ nhanh.

Những từ đơn trong cuốn sách này đều được lựa chọn qua hệ thống thống
kê trên máy tính, đồng thời tất cả lời giải thích, câu từ cũng được trình bày
chặt chẽ, tác giả đã bỏ rất nhiều thời gian sưu tập, hội chỉnh, sắp xếp, hy vọng
có thể giúp các bạn cảm nhận đầy đủ niềm vui và thành tựu của việc học tiếng
anh.

Sách do nhà sách Huy Hoàng liên kết với nhà xuất bản Thời Đại phát
hành. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Đối tác