Lều chõng

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 13,5×20,5

Năm xuất bản: 2017

Số trang:

Giá bìa: 90.000 VNĐ 72.000 VNĐ20%
OFF

Nhà văn Ngô tất Tố từng nhận định rằng: “Ngày nay nghe đến hai tiếng “Lều”
– “Chõng” có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những vật ấy từ biệt chúng ta mà
đi đến chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.

Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến hơn một nghìn
năm, “Lều”, “Chõng” vẫn làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta vẫn
khoe là “Bốn nghìn năm văn hiến”. Những ông ngồi trong miếu đường làm rường làm
cột cho nước nhà, những ông ở nơi thuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong
hóa, đều ở trong đám lều chõng mà ra. Lều chõng với nước Việt Nam không khác một
ông tạo vật, đã chế tạo đủ các hạng người hoặc hữu dụng hoặc vô dụng. Chính nó
đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa, rồi lại chính nó đã đưa
nước Việt Nam đến cõi diệt vong. Vì nó, nước Việt Nam trong một thời kỳ rất dài
đã phát hiện ra nhiều cảnh tượng kỳ quái, có thể khiến cho người ta phải cười,
phải khóc, phải rùng rợn hồi hộp.”

Tất cả hiện thực xã hội được nhà văn thể hiện trong tác phẩm “Lều chõng”

                                                            Huy Hoàng Bookstore
trân trọng giới thiệu độc giả!

Đối tác