Khẩu ngữ tiếng Anh hàng ngày

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa

Khổ giấy: 11×18 cm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 283

Giá bìa: 35.000 VNĐ 28.000 VNĐ20%
OFF

Cuốn sách “Khẩ ngữ tiếng Anh
hàng ngày”
có nội dung cơ bản liên quan đến các phương diện của cuộ sống xã
hội, có đặc điêm rộng rãi, hệ thống, mới mẻ, thực dụng, thích hợp sinh viên cao
đẳng, đại học, nhân viên trong doanh nghiệp và đối tượng du học nước ngoài, đồng
thời có thể làm cuốn sách tham khảo cho đội ngũ giáo viên và những người làm
công tán nghiên cứu tiếng Anh.

Cuốn sách này vừa có thể dùng để học tập hệ thống, cũng có thể sử
dụng độc lập, hình thức biên soạn đối chiếu giữa hệ thống tiếng Anh và tiếng Việt,
ngoài những từ ngữ thường dùng trong khẩu ngữ tiếng Anh, còn kèm theo những mẩu
đối thoại thực dụng hoặc từ ngữ thường dùng, nhằm cung cấp cho bạn đọc luyện tập
và tra cứu.

Mới các bạn đón mua!

 

Đối tác