Học nhanh ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Văn hóa- thông tin

Khổ giấy: 13.5×20.5 cm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 202

Giá bìa: 32.000 VNĐ 25.600 VNĐ20%
OFF

Với nhu cầu sử dụng tiếng Hoa cao như hiện nay, thì việc nắm bắt
nhanh và sử dụng một cách chính xác các cấu trúc trong ngữ pháp tiếng Hoa là
nhu cầu bức thiết của nhiều người học. Nhằm giúp bạn đọc có thêm một tài liệu
tham khảo để học ngữ pháp tiếng Hoa, nhà sách Huy Hoàng liên kết với nhà xuất bản
Văn hóa – Thông tin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Học nhanh ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản”

Cuốn sách gồm 12 vấn đề ngữ pháp tương ứng với 112 đơn vị bài học,
được cấu trúc đơn giản: Phần lý thuyết giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp được tổng
hợp ngắn gọn xen kẽ các mẫu câu ví dụ điển hình, giúp người học dễ dàng nắm bắt
nhanh những cấu trúc ngữ pháp vừa được giới thiệu; phần bài tập với các bài luyện
tập điển hình giúp người học tự tổng kết kiến thức, củng cố lại những vấn đề ngữ
pháp mà mình đã học.

 

Đối tác