Giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên nhà hàng

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Hồng Bàng

Khổ giấy: 13.5×20.5 cm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 119

Giá bìa: 35.000 VNĐ 28.000 VNĐ20%
OFF

Hết hàng

Giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên nhà hàng là sách luyện khẩu ngữ tiếng Anh, nhằm giúp bạn đọc đã có khả
năng đọc tiếng Anh chỉ trong một thời gian ngắn có thể nâng cao được khả năng
khẩu ngữ và khả năng giao tiếp tiếng Anh đặc biệt là trong lĩnh vực các nhà
hàng. Các bài học đều có hội thoại mẫu, chú thích, từ vựng giúp bạn học tập hiệu
quả hơn.

Nhà sách Huy Hoàng trân trọng
giới thiệu cùng bạn đọc!

Đối tác