Đọc hiểu Kinh Phật (tái bản)

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Thời đại

Khổ giấy: 16×24 cm

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 256 trang

Giá bìa: 76.000 VNĐ 60.800 VNĐ20%
OFF

    Cuốn Đọc
hiểu Kinh Phật
giới thiệu tới độc giả 5 chương:
           Chương I Giới thiệu về Kinh
Phật
           Chương II Tụng Kinh
           Chương III Giới thiệu về Kinh Tạng
           Chương IV Lập kế hoạch tụng kinh cho bản thân
          Chương V Giúp bạn đọc đi sâu vào thế giới
kinh Phật
    Với cuốn Đọc hiểu Kinh Phật bạn
đọc sẽ được biết thêm về thế giới Kinh Phật như có những chuẩn tắc nào trong học
tập Phật pháp và kinh Phật?. Niệm Phật nên bắt đầu từ bộ kinh nào? Đọc kinh Phật
nên bắt đầu từ đâu? Cách xây dựng kết hoạch đọc hiểu kinh Phật cho bản thân và
phương pháp hiệu quả đi sâu vào áo nghĩa của kinh Phật.

     Trong cuộc sống, chúng ta cần làm cho mọi
tư tưởng, hành vi của mình trở nên hợp lý, có đạo đức, rồi từng bước tiến lên, từ
học Bồ Tát đến thành Phật, đó mới là ý nghĩa và giá trị lớn nhất của đời người,
cũng là mục đích và ý nghĩa của việc học kinh, đọc kinh.

Mời độc giả đón đọc!

Đối tác