108 ca khúc truyền thống Hội – Đoàn – Đội (HH)

Giá bìa: 58.000 VNĐ 46.400 VNĐ20%
OFF

Cuốn sách tuyển chọn 108 ca khúc truyền thống thường được sử dụng trong các buổi sinh hoạt Hội – Đoàn – Đội. Hy vọng  mỗi bài hát trong cuốn sách sẽ tiếp tục hành trình nối vòng tay lớn của thế hệ trẻ để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đối tác